Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dlužní úpis + stvrzenka

 

 

DLUŽNÍ ÚPIS

 

 

Tímto prohlášením potvrzuji, že jsem od své rodinné přítelkyně XXXXXX Xxxxxx
(r. č. 00000000/0000, bytem Petrušová 00, 730 000 Ostrava - Zábřeh) přijala na svůj bankovní učet č. 678910/0300 půjčku v částce 150 000 Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých) převedenou z bankovního učtu č. 12345/0800, kterou využiji na nákup nového osobního automobilu. Celou dlužnou částku se zavazuji splatit v měsíčních intervalech
po 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých). Splátky budou probíhat od 15 dubna 2019
do 15 června 2020, což je poslední splátka. Dluh bude splacen věřiteli nebo jeho právním nástupci.

 

 

 

Ostrava-Zábřeh 8. března 2019

 

 

 

 

 

 

 

YYYY  Yyyyy

…………………………..

podpis dlužníka

 

 

 

 

YYYYYY Yyyyyy

r. č. 00000000/0000

Hasičská 885

739 34  Vratimov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlužní úpis

 

 

Já XXXXXX Xxxxxxx, r. č. 000000000/0000, bytem Hasičská 885, 739 34 Vratimov, potvrzuji, že jsem si vypůjčila od paní YYYYY Yyyyy, r. č. 00000000/0000, bytem Petrušová 00, 700 30 Ostrava – Zábřeh, částku 150 000 Kč. Peníze budou převedeny bankovním převodem z účtu 12345/0800 na účet 678910/0300. Částku vrátím v měsíčních splátkách po 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých). Splátky budou probíhat od 15. dubna 2019 do 15. června 2020, což je poslední splátka. Dluh bude splacen věřiteli nebo jeho právním nástupci.

 

 

 

Ostrava 8. března 2019

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX Xxxxx

…………………………..

Podpis dlužníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTVRZENKA

 

Já Helena Horáková, bytem Pohřební 3, 700 30 Ostrava-Vítkovice, potvrzuji, že jsem dnes obdržela od pana Jana Nováka (r. č. 078978/4567), bytem Komenského 3190, 110 00 Praha 1 za prodej starožitné jídelny částku Kč 78 000,-- (slovy Sedmdesátosmtisíc korun českých).

 

 

Kostelec nad Orlicí 25. května 2018

 

 

 

 

 

………………………………..

(vlastnoruční podpis)

Helena Horáková