Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

 

 

Eliška Nováková

Krátká 43

762 09  KOPŘIVNICE

(dále jen „objednatel“)

 

a

 

PAT a MAT

Patrik Matoušek - majitel

Hlavní 123

IČ 654321

762 09  KOPŘIVNICE

(dále jen „zhotovitel“)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ PLOTU

 

 

Předmět smlouvy

 

Předmětem této smlouvy je závazek o zhotovení plotu k rodinnému domu paní Elišky Novákové.
Obě smluvní strany se dohodly vzájemně na tom, že plot bude vyzděn betonovými sloupky,
mezi sloupky budou umístěny kované díly. Zakázka bude zhotovena do 16. 11. 2015.

 

Cena

 

Celková hodnota plotu činí 95 000 Kč. Záloha ve výši 30 000 Kč bude složena hotově při podpisu smlouvy. Zbytek peněz bude doplacen ke dni zhotovení zakázky na účet české spořitelny číslo účtu 12345678/800.

 

Závěrečné ustanovení

Obě smluvní strany podpisem vyjádřily souhlas se zněním výše uvedené smlouvy.

 

 

 

Kopřivnice 9. 10. 2015                                                                                                 Kopřivnice 9. 10. 2015

 

 

 

………………………………                                                                                                                    ………………………………

(vlastnoruční podpis)                                                                                                       (vlastnoruční podpis)

    Eliška Nováková                                                                                                                 Patrik Matoušek

        objednatel                                                                                                                          zhotovitel

 

 

 

Příloha

Projektová dokumentace