Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o spáchaní přestupku

Oznamovatel:

XXXXX XXXX

Hlavní 46

735 00 Havířov                                                                                           

r. č.: 0000000/0000

 

Magistrát města Havířova

odbor vnitřních věcí přestupkové oddělení Svornosti 86/2

736 01  Havířov-Město

 

 

Oznámení o spáchání přestupku ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

Oznamuji, že byl paní Irenou Kachtíkovou, dne 10. 5. 2014 v 23:30 hod. v domě č. p. 1245, na ul. Hlavní v Havířově, podle mého názoru spáchán přestupek proti občanskému soužití ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

Dne 10. 5. 2014 jsem požádala o klid sousedy v bytě č. 11 -  Irenu Kachtíkovou a Dušana Dytka, oba ve věku asi 26 let. Z bytu byl slyšet křik a hlasitá hudba. Po zazvonění u dveří bytu č. 11 mi otevřela paní Kachtíková, narozená 22. 10. 1983. Když jsem paní Kachtíkovou důrazně upozornila na hluk, tak mě fyzicky napadla tak, že se mnou cloumala, držela mě za oděv, vulgárně mi nadávala do „krav“ a vyhrožovala, že mě shodí ze schodů. Hlasitá hudba byla mimo jiné denně pravidelně pouštěna včetně značného a halasného křiku. Incidentu byla přítomna sousedka Eliška Roubová ve věku asi 50 let bydlící v uvedeném domě v bytě č. 12. Během incidentu jsem nebyla zraněná a nebyla způsobena žádná majetková újma.

 

Žádám Vás, abych byla ve smyslu ust. § 67 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti dnů od doručení tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

 

Děkuji za kladné vyřízení.  

 

 

Havířov 11. 5. 2014                                                                          (vlastnoruční podpis)

                                                                                                          XXXXXXXX XXXXX