Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dohoda o provedení práce

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

  

ZD Agro

Sedliště 82

739 36  Sedliště

Zastoupení: ředitelkou města Ing. Alenou Opatrnou

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

a

 

XXXXXXX Xxxxxxx

nar. 0. 00. 0000

Hlavní 5

739 34  Vratimov

(dále jen „zaměstnanec“)

 

 

Článek I.

 

  1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody provede od 2. 6. 2016 práce ve funkci ošetřovatel skotu.

 

  1. Místo výkonu práce: ZD Agro, Sedliště 82, 739 36 Sedliště

 

  1. Rozsah výkonu práce je 240 hodin. Doba vykonané práce bude stanovena 6 hodiny denně od pondělí do pátku.

 

Článek II.

 

  1. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna v hrubé výši 12 000 Kč/měsíčně. Odměna je splatná převodem na bankovní účet č. 0820143067/0800 u České spořitelny. Odměna je splatná měsíčně a bude vyplacena vždy v termínu do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Článek III.

 

  1. Tuto dohodu je možné zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni.

 

  1. Ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance se řídí příslušnými ustanovením zákoníku práce.
  2.  
  3. Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

 

 

Sedliště 28. 6. 2016

 

 

 

(vlastnoruční podpis)                                                                                        (vlastnoruční podpis)

     zaměstnavatel                                                                                                      zaměstnanec