Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvod

Okresní soud v Ostravě

U Soudu 6187/4,

708 82  Ostrava - Poruba

 

 

 

Ostrava dne 15. dubna 2015

 

 

 

 

Žaloba o rozvod manželství

 

 

Žalobkyně:

XXXXXXX Xxxxxxx, roz. Kolovrzová nar. 20.2. 1971, bytem Nádražní 43, 702 00 Ostrava

 

Žalovaný:

YYYYYYY Xxxxxxx, nar. 30.11. 1970, trvale bytem Nádražní 43, 702 00 Ostrava

 

 

 

I.

 

Žalobkyně a žalovaný jsou manželé, manželství bylo uzavřeno před Městským úřadem v Ostravě, dne 17. dubna 2000. U obou se jedná o první manželství, poslední společné bydliště bylo Nádražní 43, 702 00 Ostrava. Z manželství se narodilo 1 dítě, a to Jana Novotná, nar. 13.4. 2002.

 

Důkaz:

- oddací list účastníků

- rodný list dcery Jany Novotné

 

 

 

II.

 

Manželství obou účastníků je již dlouhodobě rozvráceno a neplní svou funkci. Žalovaný v polovině roku 2006 navázal známost s jinou ženou, kolegyní ze zaměstnání. Žalobkyně celou záležitost považovala za pouhý flirt a v zájmu zachování rodiny žalovaného žádala, aby svůj vztah ukončil. Žalovaný to přislíbil, v prosinci 2006 se však odstěhoval ze společného bydliště ke své přítelkyni, a od té doby nevede s žalovanou společnou domácnost. Intimní soužití obou účastníků zaniklo zhruba v září 2006.

 

Žalovaný se od svého odchodu ze společné domácnosti nijak nepodílí finančně na úhradě běžných plateb, neplatí ani žádné výživné pro děti. Na prosby žalobkyně o finanční příspěvky nereaguje, tvrdí, že nemá peníze.

 

Důkazy:

- výslech svědků

 

 

 

III.

 

O úpravě poměrů nezletilého dítěte dosud nebylo rozhodnuto, žalobkyně však již u Okresního soudu v Ostravě podala návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte na dobu po rozvodu.
O právní moci tohoto rozsudku bude žalobkyně soud pro účely rozvodového řízení informovat.

 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

 

,,Manželství žalobkyně XXXXXX Xxxxxx, roz. Kolovrzové, a žalovaného YYYYYY Xxxxxxx, uzavřené dne 17. dubna 2000 před Obecním úřadem v Ostravě se rozvádí. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

XXXXXX Xxxxxxx