Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platební rozkaz + odpor

 

 

 

Okresní soud v Ostravě

U Soudu 6187/4

708 00 Ostrava-Poruba

 

 

 

Návrh na vydání platebního rozkazu

 

 

Žalobce:
Jana Smutná

Těšínská 624

716 00  Ostrava - Radvanice

IČ: 12345

 

 

Žalovaná:

Petr Veselý

Radniční 285

702 00  Ostrava-Město

 

 

 

I.

 

Žalobce sepsal dne 12. 11. 2018 kupní smlouvu na prodej stavebního materiálu s panem Petrem Veselým. Žalovaný dne 14. 11. 2018 převzal od žalobce materiál v hodnotě 195 000 Kč, a tuto skutečnost potvrdil dodacím listem č. 1245/2018. K zaplacení ceny stavebního materiálu vystavil žalobce žalovanému fakturu dne 18. 11. 2018 se splatností 1. 12. 2018.

 

Důkazem:
kupní smlouva ze dne 12. 11. 2018
dodací list ze dne 14. 11. 2018 č. 1245/2018
faktura ze dne 18. 11. 2018

 

 

 

II.

 

Žalovaný do dnešního dne nezaplatil žalobci cenu tj.  195 000 Kč. Pan Petr Veselý nereagoval
ani na upomínku ze dne 18. 12. 2018.  Druhá upomínka byla zaslaná panu Veselému dne 30. 12. 2018 s tím, že kupní cena má být zaplacena nejpozději do dne 15. 1. 2019. Pan Veselý byl upozorněn,
že v případě nezaplacení bude dluh vymáhán soudně. 

 

Pan Veselý odepsal dne 15. ledna 2019, že se omlouvá, ale v současnosti peníze nemá
a že je v insolvenčním řízení a navíc je hospitalizovaný v nemocnici. Slíbil, že peníze po návratu
z nemocnici uhradí, ale do dnešního dne nic nezaplatil.

 

 

Důkazem:

první upomínka ze dne 18. 12. 2018

druhá upomínka ze dne 30. 12. 2018

 

 

 

 

 

III.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento

 

platební rozkaz:

 

žalovaný je povinný zaplatit žalobci částku 195 000 Kč a to do 15 dnů od právní moci tohoto platebního rozkazu.

 

 

 

 

Ostrava 28. 2. 2019                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        …………………………..

                                                                                                                                      (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                                                žalobce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní soud v Ostravě

U Soudu 6187/4

708 00 Ostrava-Poruba

 

 

 

Odpor proti platebnímu rozkazu

                                           

 

 

 

Žalovaný:

Petr Veselý

Radniční 285

702 00  Ostrava-Město

 

 

Žalobce:
Jana Smutná

Těšínská 624

716 00  Ostrava-Radvanice

IČ: 12345

 

 

Dne 1. 3. 2019 mi byl doručen platební rozkaz z Okresního soudu Ostrava-Poruba ze dne 28. 2. 2019, č. j. 1234/2019/BA, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobci částku 195 000 Kč. Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor.

 

V danou chvíli nemám peníze, jelikož jsem v insolvenčním řízení a navíc jsem hospitalizován v nemocnici, ale dlužní částku určitě zaplatím.

 

S ohledem na výše uvedené proto navrhuji, aby soud návrh na vydání platební rozkazu zamítl v celém rozsahu.

 

 

 

Ostrava-Radvanice 5. března 2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         .………………………….

                                                                                                                                       (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                                                   žalovaný