Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na vydání platebního rozkazu 1

Okresní soud v Českém Krumlově
Linecká 284
381 20  Český Krumlov


 

Návrh na vydání platebního rozkazu

 

Žalobce:
XXXXX Xxxxx

Oknoplast, s. r. o.
Budějovická 00

000 30  Český Krumlov
IČ: 00000000
 

Žalovaný:
pan YYYYY Yyyyy

Sulejko, s. r. o

Šumavská 00

000 31  Kaplice

IČ: 00000000

 

 

 

I.

Žalovaný si dne 12. 4. 2011 objednal u žalobce 6 plastových oken typu KJ za cenu 75 000 Kč včetně DPH písemnou objednávkou č. 200775.

Žalobce okna žalovanému řádně a včas dodal dne 20. 4. 2011. Žalovaný potvrdil řádné a včasné převzetí oken v dodacím listu ze dne 20. 4. 2011 č. 123.

K zaplacení ceny oken vystavil žalobce žalovanému fakturu č. 2006543 ze dne 21. 4. 2011 se splatností 20. 5. 2011

 

Důkazem:
objednávka ze dne 12. 4. 2011 č. 200775
dodací list ze dne 20. 4. 2011 č. 123
faktura č. 2006543 ze dne 21. 4. 2011

 

 

 

II.

Žalovaný do dnešního dne nezaplatil žalobci cenu oken, tj. 75 000 Kč. YYYYY Yyyyy nereagoval ani na upomínku ze dne 25. 5. 2011.  Druhá upomínka byla zaslaná YYYYY Yyyyy dne 29. 5. 2011 s tím, že kupní cena má být zaplacena nejpozději do dne 15. 6. 2011. YYYYY Yyyyy byl upozorněn, že v případě nezaplacení bude dluh vymáhán soudně. 

 

Důkazem:

první upomínka ze dne 25. 5. 2011

druhá upomínka ze dne 29. 5. 2011

 

 

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento

 

platební rozkaz:

žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 75 000 Kč a náklady soudního řízení včetně náhrady za poskytované právní služby včetně DPH, to vše do 3 dnů od právní moci tohoto platebního rozkazu.

 

Ostrava 5. 2. 2014                                                                           

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

                                                                                                                    žalobce