Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žaloba na náhradu škody

Okresní soud v Ostravě

U Soudu 6187/4

708 00  Ostrava

 

 

Žaloba na náhradu škody 

 

Žalobkyně:

Eva Martyčková

Sadová 12

747 05  Opava

 

Žalovaný:

Jan Duchan

Sadová 10

715 00  Ostrava
vzor


 

I.

Žalovaný je majitelem restaurace U jezevce, který provozuje svou restauraci na adrese Sadová 10, Ostrava-Michálkovice. V restauraci v té době byli asi 4 hosté. Žalobkyně si na připevněnou odkládací stěnu odložila zimní kabát, který zakoupila 12. 1. 2013 v Opavě za částku 3 800 Kč.  Po 20 minutách odešla na WC v restauraci, kde se zdržela cca 8 minut. Po návratu do restaurace zjistila, že její kabát na odkládací stěně již nevisí.

 

Důkaz: daňový doklad ze dne 12. 1. 2013

 

II.

Žalobkyni vznikla škoda spočívající ve výši 3 800 Kč, což je pořizovací cena zimního kabátu. Dle ustanovení v platném znění, ten, kdo provozuje činnost, se kterou je spojeno odkládání věcí, odpovídá za škodu na věcech odložených na místě k tomu určenému. Žalovaný je bezpochyby provozovatelem ve smyslu citovaného ustanovení a tudíž odpovídá žalobkyni za škodu vzniklou na zimním kabátu.

 

III.

Na tuto skutečnost na místě upozornila přítomného majitele restaurace pana Jana Duchana s tím, že bude žádat náhradu škody, která jí tímto vznikla. Jan Duchan věc nijak nekomentoval. Dne 13. 12. 2013 zaslala Janu Duchanovi doporučený dopis, ve kterém požádala o náhradu vzniklé škody, k dopisu přiložila i ověřenou fotokopii dokladu o koupi kabátu. Na dopis jmenovaný reagoval písemně s tím, že on za žádnou škodu, která vznikla, neodpovídá. Žalobkyně si měla věc sama zajistit. Připustil, že žalobkyně ho o odcizení věci dne 12. 12 2013 informovala.

 
Důkaz: přípis ze dne 12.12 2013

              kopie dokladu

              kopie dopisu

            kopie doručenky

 

 

 

IV.

Na základě výše uvedeného žalobkyně navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 3 800 Kč a náklady soudního řízení do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.“

 

 

Ostrava 20. Ledna 2014                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                          (vlastnoruční podpis)

                                                                                              Eva Martyčková