Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žaloba o výživné zletilého dítěte

Okresní soud ve Výškově

Kašíkova 314/28

682 01  Vyškov

 

 

Žalobkyně: 

XXXXX Xxxxx

nar. 13. 7. 1993

Dobrovského 0

682 01  Vyškov

 

Žalovaný:

YYYYY Yyyyy

nar. 24. 12. 1973

Šoupala 0

682 01  Vyškov

 

 

Žaloba o výživné zletilého dítěte

 

 

I.

Žalobkyně je dcerou žalovaného. Žije po rozvodu svých rodičů u své matky PPPPPP Ppppp bytem ul. Dobrovského 0, Vyškov. Na základě rozsudku Okresního soudu ve Vyškově přispívá na výživu své dcery měsíčně částkou 3.000 Kč. Vzhledem k tomu, že žalobkyně XXXXX Xxxxx byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů

 

Důkaz: 

  • výslech účastníků
  • rodný list žalobce
  • další důkazy vyhrazeny

 

 

 

II.

Nejsem výdělečně činná, protože studuji v řádném denním studiu na Vysoké škole báňské, fakultě strojní, obor strojírenství a nemám žádný vlastní majetek. Potvrzení o studiu
je doloženo. Začala jsem studovat 1. ročník výše uvedené vysoké školy a ze svého trvalého bydliště Vyškova dojíždí týdně do Ostravy na vysokoškolské koleje, kde se průběžně připravuji na zkoušky. Z tohoto důvodu si nemůžu opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popř. jiným způsobem. Se studiem jsou spojeny náklady sestávající z hrazení skript, dále s úhradou kolejí a stravováním v menze a v neposlední řadě s dopravou z místa trvalého bydliště na VŠ a tramvajenkou v rámci Ostravy. Matka studentky stále pracuje,
jako prodavačka u firmy KKKKK ve Vyškově kde dosahuje průměrného měsíčního příjmu
11.000 Kč. Matka jmenované studentky jí poskytuje vše, co potřebuje, jako bydlení, stravu i kapesné. Ten v současné době pracuje ve funkci vedoucího stavebního odboru městského úřadu Města Vyškova. Otec v současné době bydlí sám ve Vyškově. Přes značný nárůst příjmů na jeho straně platí výživné na dceru ve stále stejné výši a mimo výživné nic jiného dceři neposkytuje.

 

 

 

Důkaz: 

  • výslech účastníků
  • doklad o studiu žalobce
  • doklady potvrzující další výše uvedené výdaje
  • další důkazy vyhrazeny

 

 

III.

Žalovaný je zaměstnán jako vedoucí údržby u ll Reality group,  s měsíčním příjmem cca 38 000 Kč (žalobce přesnou výši jeho příjmu nezná). Matka žalobce pracuje jako účetní v Zámecké restauraci s měsíčním příjmem 13 500 Kč.

 

Důkazy:  výslech účastníků

                doklady o výši příjmů žalovaného

                doklad o výši příjmů matky žalobce

                další důkazy vyhrazeny 

 

 

IV.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud vydal následující

 

r o z s u d e k:

 

Žalovaný je povinen platit žalobkyni od podání žaloby na jeho výživu měsíčně částku 6.500,- Kč, a to vždy do každého desátého dne v měsíci na účet ……….

Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

 

 

Ostravě 23. ledna 2013

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                              ……………………

                                                                                                             (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                     žalobkyně