Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dohoda o provedení práce 2

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

 

 

uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Zaměstnavatel:

XXXXXXXXX Xxxxxxx,  s. r. o.

zastoupená ředitelem LLLLL Llllll

Pohřební 3

702 00  Ostrava

 (dále jen „zaměstnavatel“)

 

 

a

 

 

Zaměstnanec:

YYYYY Yyyyyy

nar. 0. 00. 0000

Komenského 6

700 30  Ostrava

(dále jen ,,zaměstnanec“)

 

 

 

Článek I.

 

Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody provede od 1. 1. 2018 práce ve funkci administrativní pracovník - účetní. Náplň práce byla stanovena takto: kontrola faktur projektů školy od roku 2018.

Místo výkonu práce: XXXXXXXX Xxxxxx s. r. o., Pohřební 5,
702 00 Ostrava.

Rozsah výkonu práce je 300 hodin. Doba vykonané práce bude stanovena 3 hodiny denně
od pondělí do středy.

Zaměstnavatel i zaměstnanec berou na vědomí, že rozsah prací vykonaných u zaměstnavatele v jednom kalendářním roce nesmí překročit 300 hodin.

 

 

 

Článek II.

 

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna v hrubé výši 180 Kč/hod. Odměna je splatná převodem na bankovní účet č. 0682202143/0800 u České spořitelny. Odměna je splatná měsíčně a bude vyplacena vždy v termínu do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Článek III.

 

Tuto dohodu je možné zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni.

Ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance se řídí příslušnými ustanovením zákoníku práce.

Tato dohoda je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a jeden zaměstnavatel.

 

 

 

 

Ostrava 1. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)                                                                 (vlastnoruční podpis)

 

      zaměstnavatel                                                                            zaměstnanec