Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přestupku + odvolání

Rozhodnutí o přestupku

 

 

Městský úřad v Kopřivnici

odbor vnitřních věcí

Štefánikova 1163

742 21  Kopřivnice

 

 

Č. j.: 67/2018/PÍ                                                                                                    Kopřivnice 21. února 2018

 

 

XXXXX Xxxxx

Panská 00

742 21  Kopřivnice

r. č.: 000000000/0000

 

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Městský úřad v Kopřivnici, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků, dále jen správní orgán, v souladu s ustanovením zákona o přestupcích č. 250/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů uznává jmenovanou vinou a ukládá tímto páni XXXXX Xxxxx, bytem Panská 00, 742 21 Kopřivnice, za spáchání přestupku proti občanskému soužití a fyzického napadení:

 

 

pokutu ve výši 2.000 Kč

(dva tisíce korun českých),

 

 

která je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí připojenou poštovní poukázkou. Jmenovaná je povinna uhradit náklady na řízení, a to ve výši 1.500 Kč do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění:

 

Páni XXXXX Xxxxx, r. č.: 0000000/0000, bytem Panská 00, Kopřivnice, 742 21, dne 12. 2. 2018
v 19:15 hod., na chodbě domu fyzicky napadla poškozenou YYYYY Yyyyy, r. č. 00000000/0000, bytem tamtéž, které vulgárně nadávala, vyhrožovala fyzickou újmou a několikrát s ní udeřila o zeď chodby obytného domu. Ke zranění poškozené nedošlo.

 

Incidentu byla přítomna náhodná svědkyně, a to sousedka, která byla ustanovena jako LLLLL Lllll,
r. č. 00000000/0000, trvale bytem Štefánikova 00, 742 21 Kopřivnice, která  byla předvolána dne
17. 2. 2018 na Městském úřadě v Kopřivnici a potvrdila násilnické jednání obviněné z přestupku paní XXXXX Xxxxx.

 

 

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním učiněným k přestupkové komisi  Městskému úřadu v Kopřivnici.

 

   

 

 

 

         (vlastnoruční podpis)

                                                                            PPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍ   

                   Předseda přestupkové komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvolání proti rozhodnutí přestupku

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 2771/117

702 00  Moravská Ostrava a Přívoz

 

prostřednictvím

 

Městský úřad v Kopřivnici

přestupková komise

Štefánikova 1163

742 21  Kopřivnice

 

 

Ostrava 2. 3. 2018

 

 

Odvolání proti rozhodnutí č. j. 67/2018/PÍ o přestupku ze dne 21. 2. 2018

 

Přestupková komise Městského úřadu v Kopřivnici mi rozhodnutím č. j. 67/2018/PÍ ze dne
21. 2. 2018 uložil pokutu ve výši 2 000 Kč a také uhradit náklady za přestupkové řízení ve výši 1 500 Kč. Proti tomuto rozhodnutí si podávám v zákonné lhůtě odvolání.

 

K výše uvedenému chci uvést následující. V uvedenou dobu jsem byla pod silnými léky, které zapříčinily takovéto chování, a paní YYYYYY jsem se řádně omluvila.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodnutí zrušil.

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

XXXXXXX Xxxxxxx

 

 

 

 

XXXXXXX Xxxxxxx

Panská 00

742 21  Kopřivnice

r. č.: 00000000/0000