Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvolání proti nepovolení stavby + výzva

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

601 82  Brno-střed

 

prostřednictvím

 

Městský úřadu ve Vyškově

stavební odbor

Masarykovo náměstí 108/1

682 01  Vyškov-Město

 

 

 

Vyškov 25. 2. 2016

 

 

 

Odvolání proti rozhodnutí č. j. 1234/2016/PÍ o nepovolení stavby ze dne 10. 2. 2016

 

Městský úřad ve Vyškově, stavební odbor, mi rozhodnutím č. j. 1234/2016/PÍ ze dne 10. 2. 2016 nepovolil stavbu, která se nachází v ochranném pásmu rybníka Olšovec. Proti tomuto rozhodnutí
si podávám v zákonné lhůtě odvolání.

 

K výše uvedenému chci uvést následující, že stavba bude umístěna sice v ochranném pásmu rybníka Olšovec, ale již v zastavěném území, kde se v současnosti nachází více rodinných domů podél rybníka, a proto nevidím důvod k zamítnutí mé žádostí a nepovolení stavby.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby Krajský úřad Jihomoravského kraje jako odvolací orgán předmětné rozhodnutí zrušil, a vydal nové kladné rozhodnutí.

 

S pozdravem                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)

Michal Kopecký

Nádražní 284

682 01  Vyškov

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřadu ve Vyškově

stavební odbor

Masarykovo náměstí 108/1

682 01  Vyškov-Město

 

 

 

XXXX Xxxxxx

Nádražní 000

682 01  Vyškov

 

 

 

 

Č. j.: 1234/2016/PÍ                                                                                               Vyškov 25. 3. 2016

 

 

 

V Ý Z V A
k odstranění nedostatku návrhu

 

 

Dne 25. 2. 2016 bylo Městskému úřadu ve Vyškově, doručené odvolání od XXXXX Xxxxxx, bytem Nádražní 000, 682 01 Vyškov, o nepovolení stavby.

 

Přezkoumáním obsahu odvolání bylo zjištěno, že odvolání postrádá nezbytnou náležitost, a to datum narození Michala Kopeckého.

 

Městský úřad ve Vyškově, podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu,  vyzývá navrhovatele XXXXX Xxxxxx, bytem Nádražní 284,682 01 Vyškov, aby ve lhůtě do 15 dnů odstranil nedostatek odvolání o nepovolení stavby ze dne 25. 2. 2016 tím, že upřesní datum narození.

 

Nebude-li nedostatek podaného odvolání, tj. chybějící datum narození ve stanovené lhůtě odstraněn, bude správní řízení zastaveno.

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                                            PPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

                                                                                                                                     vedoucí stavebního odboru