Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na vydání platebního rozkazu

Okresní soud v Ostravě

U Soudu 6187/4

708 00  Ostrava - Poruba

 

 

Návrh na vydání platebního rozkazu

 

 

Žalobce:
XXXXXX Xxxxx

Těšínská 000

000 00  Ostrava - Radvanice

IČ: 00000

 

Žalovaný:

YYYYYY Yyyy

Radniční 000

000 00 Ostrava - město

 

 

 

I.

 

Žalovaný si dne 12. listopadu 2018 objednal u žalobce stavební materiál za cenu
195 000 Kč. Žalobce stavební materiál žalovanému řádně a včas dodal dne 14. 11. 2018. Žalovaný potvrdil řádné a včasné převzetí stavebního materiálu v dodacím listu č. 1234/2018.

K zaplacení stavebního materiálu vystavil žalobce žalovanému fakturu č. 93/2018 ze dne
18. 11. 2018 se splatností 1. 12. 2018.

 

Důkazem:
kupní smlouva ze dne 12. 11. 2018
dodací list ze dne 14. 11. 2018 č. 1234/2018
faktura č. 93/2018 ze dne 18. 11. 2018

 

 

II.

 

Žalovaný do dnešního dne nezaplatil žalobci cenu stavebního materiálu, tj. 195 000 Kč.
YYYYY Yyyyy nereagoval ani na upomínku ze dne 18. prosince 2018.  Druhá upomínka byla zaslaná panu YYYYY Yyyyy dne 30. prosince 2018 s tím, že kupní cena má být zaplacena nejpozději do dne 15. ledna 2019. YYYYY Yyyyy byl upozorněn XXXXX Xxxxx, že v případě nezaplacení bude dluh vymáhán soudně. 

 

YYYYY Yyyyy odepsal dne 15. ledna 2019, že se omlouvá, ale v současnosti peníze nemá
a že je v insolvenčním řízení a navíc je hospitalizovaný v nemocnici. Slíbil, že peníze
po návratu z nemocnici uhradí, ale do dnešního dne nic nezaplatil.

 

Důkazem:

první upomínka ze dne 18. 11. 2018

druhá upomínka ze dne 30. 11. 2018

 

III.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tento

 

 

platební rozkaz:

 

žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 195 000 Kč a to do 15 dnů od právní moci tohoto platebního rozkazu.

 

 

 

 

Ostrava 28. 2. 2019                                                                  

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                        ………………

                                                                                                                    (vlastnoruční podpis)

                                                                                                                          XXXXX Xxxxx