Jdi na obsah Jdi na menu
 


List Vlastnictví 2

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 

 

Vlastnictví bytu                                                                              Datum: 21. 1. 2019 16:00

 

Okres: Karviná                                                                              Obec: Orlová

Kat. území: Orlová - Lazy                                                            List vlastnictví:356

 

 

V katastrálním území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

 

Vlastník, jiný oprávněný                          

__________________________________________________________________________ Vlastnické právo

XXXXXXX Xxxxxx, r. č. 0000000/0000, bytem Dělnická 4, 735 11 Orlová

___________________________________________________________________________   

B Nemovitosti

    Pozemky

    Parcela               Výměra (m2)   Druh pozemku   Způsob využití    Způsob ochrany

___________________________________________________________________________

      563/8                       55           zastavené území   bydlení            zemědělský půdní fond

 

    Stavby

    Typ budovy

    Část obce,      č. budovy      Způsob využití        Způsob ochrany        Na parcele

___________________________________________________________________________

Orlová - Lazy           4               bydlení                                                      563/8

___________________________________________________________________________

B1 Jiná práva – bez zápisu

___________________________________________________________________________C   Omezení vlastnického práva – Věcné břemeno spočívající v právu doživotního, bezplatného bydlení a výlučného užívání této bytové jednotky

___________________________________________________________________________D   Jiné zápisy – bez zápisu

___________________________________________________________________________   Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

 

Listina:

Darovací smlouva č. 9/2017 uzavřena dne 15. 1. 2017

 

Pro: XXXXXXX Xxxxxx, r. č. 00000000/0000, bytem Dělnická 4, 735 11 Orlová

 

__________________________________________________________________________

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám – bez zápisu

__________________________________________________________________________

 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Orlová

 

                                                                                  Vyhotoveno: 21. 1. 2019  17:53:16

                                                                                  Vyhotovil: PPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍ

                                                                                 

 

                                                                                        Podpis, razítko (úřední)