Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žaloba na rozvod manželství 3

 

 

Okresní soud v Ostravě

U Soudu 6187/4,

708 82  Ostrava - Poruba

 

 

 

Ostrava dne 23. 10. 2015

 

 

Žaloba na rozvod manželství

 

 

Žalobkyně:

Martina Chytrá, rozená Smejkalová, nar. dne 16. 9. 1980, trvale bytem Školní 24, 702 00 Ostrava-Michálkovice

 

Žalovaný:

Libor Chytrý, narozený dne 22. 3. 1977, trvale bytem Školní 24, 702 00 Ostrava-Michálkovice

 

 

 

  1.  

 

Žalobkyně a žalovaný jsou manželé, manželství uzavřeli před obecním úřadem v Čeladné dne 31. 1. 2003. Pan Chytrý i paní Chytrá jsou příslušníky ČR a české národnosti. Oba mají společné bydliště pro poštu na výše uvedené adrese. V jejich manželství se narodilo jedno dítě, a to nezletilý Michal Chytrý nar. 5. 1. 2004.

 

Důkaz:

- oddací list žalobkyně a žalovaného

- rodný list syna Michala Chytrého

 

 

 

 

  1.  

 

Důvodem rozvodu je nevěra pana Libora Chytrého, který ve svém zaměstnání navázal vztah se svou kolegyní, a posléze jeho odchod k nové přítelkyni. Manželé již spolu déle než 2 roky nežijí.

 

Důkazy:

- výpověď svědků

- dohoda o výchově a výživě, o majetku a bydlení

 

 

  1.  

 

Pan Chytrý s rozvodem souhlasí, a je ochoten přispívat na nezletilého syna Michala
4 000 Kč měsíčně, s čímž paní Chytrá souhlasí.Paní Chytrá žije se svým nezletilým synem na výše uvedené adrese.

 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

 

,,Manželství žalobkyně Martina Chytrá, rozená Smejkalová, a žalovaného Libora Chytrého, uzavřené dne 31. 1. 2003 před Obecním úřadem v Ostravě se rozvádí. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.“

 

 

Ostrava dne 25. 10. 2015                                                                        Ostrava 25. 10. 2015

 

 

 

 

 

(vlastnoruční podpis)                                                                              (vlastnoruční podpis)

    Martina Chytrá                                                                                         Libor Chytrý   

       žalobkyně                                                                                                 žalovaný