Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žaloba na náhradu škody 2

 

Okresní soud v Ostravě

U Soudu 6187/4

708 00 Ostrava-Poruba

 

Žaloba na náhradu škody

 

 

Ostrava-Michálkovice dne 3. března 2017

 

 

Žalobce:

XXXXXX Xxxxxxx

nar. 10. 7. 1987

Sadová 10

r. č. 00000000/0000

715 00  Ostrava

 

Žalovaná:

YYYYYY Yyyyyy

Pohřební 10

700 30  Ostrava

 

 

 

 

Žaloba na náhradu škody

 

 

I.

 

Žalovaná je lékařem, který provozuje svou ordinaci na adrese Pohřební 10, 700 30 Ostrava. Prostory ordinace sestávají ze samotné ordinace a čekárny. Žalobkyně je klientkou žalované a pravidelně jej navštěvuje za účelem vyšetření. Dne 12. února 2017 v 8:00 hod. se žalobkyně dostavila do výše uvedené ordinace za účelem vyšetření. Předtím si odložila v čekárně na věšák svůj kožich, který zakoupila 12. prosince 2016 v Ostravě za částku 16 800 Kč. Po vyšetření a po návratu do čekárny zjistila, že její odložený kožich někdo odcizil.

 

Důkaz:

- daňový doklad ze dne 12. prosince 2016

 

 

 

II.

 

Žalobkyni vznikla škoda ve výši 16 800 Kč, což je pořizovací cena kožichu. Dle ustanovení

§ 433 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, ten, kdo provozuje činnost, se kterou je spojeno odkládání věcí, odpovídá za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném. Žalovaná je bezpochyby provozovatelem ve smyslu citovaného ustanovení, a tudíž odpovídá žalobkyni za škodu vzniklou na kožichu.

 

 

 

III.

 

Dne 13. února 2017 žalobkyně zaslala žalované doporučený dopis, ve kterém požádala o náhradu vzniklé škody, k dopisu přiložila i ověřenou fotokopii dokladu o koupi kožichu. Na dopis žalovaná reagovala písemně dne 15. února 2017 s tím, že ona za žádnou škodu, která vznikla žalobkyni, neodpovídá. Žalovaná konstatovala v dopise, že si poškozená měla věc sama zajistit. Připustila však, že poškozená ji o odcizení věci dne 13. února 2017 informovala.

 

Důkazy:

- kopie dopisu ze dne 13. prosince 2017

- kopie dopisu ze dne 15. února 2017

 

 

IV.

 

Na základě výše uvedeného žalobkyně navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující

rozsudek:

 

 

„Žalovaná je povinná zaplatit žalobkyni částku ve výši 16 800 Kč a náklady soudního řízení do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku.“

 

 

 

               

(vlastnoruční podpis)

     XXXXXXX Xxxxxxx

žalobkyně