Jdi na obsah Jdi na menu
 


List Vlastnictví

Obec: Orlová                                                                                                            KÚ: Orlová-Lazy

Okres: Karviná                                                                                                          LV č.: 356

                                                                                                                                    Datum: 21. 1. 2019 16:00

 

List Vlastnictví

(Výpis z katastru nemovitostí)

 

A: Vlastník, jiný oprávněný

XXXXXXXX Xxxxxxx, r. č. 00000000/0000, bytem Dělnická 4, Orlová 735  11

 

B: Nemovitosti

Byt

Typ: 2+1

Podlaží: 4

Parcela: 563/8

Výměra m2: 55 m2

Druh pozemku: zastavěná plocha

Způsob využiti: bydlení

 

C: Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno spočívající v právu doživotního, bezplatného bydlení a výlučného užívání této bytové jednotky

 

D: Jiné zápisy

BEZ ZÁPISU

 

E: Nabývací tituly nebo jiné podklady zápisu

Pro XXXXXXXX Xxxxxx – na základě darovací smlouvy č. 9/2017 ze dne 15. 1. 2017

 

F: Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám

BEZ ZÁPISU

 

Vyhotovil

Katastrální úřad v Orlové pro Moravskoslezský kraj

 

                                                                                                                           PPPPPPPP ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

                                                                                                                            (vlastnoruční podpis)