Jdi na obsah Jdi na menu
 


závěť

 

 

Závěť

 

Já, níže podepsaný zůstavitel XXXXX Xxxxx, r. č. 0000000/0000, bytem Slezská 00, Domažlice
344 01
pořizuji pro případ své smrti po zralé úvaze tuto závěť a odkazuji svému bratrovi YYYYY Yyyyy, r. č. 00000000/0000, bytem Polská 00, Klatovy 339 03, veškeré nemovitosti nacházející
se v mém výlučném vlastnictví, a to rodinný dům č. 000 na parcele 00 o výměře 89 m2 a zahrada
o výměře 2 000 m2, veškeré nemovitosti zapsané v katastrálním území Petřvald na listu vlastnictví
č. 00 obce Petřvald.

                

Závěť je sepsána za přítomnosti svědků PPPPPP ÍÍÍÍÍ, r. č. 0000000/0000, bytem Nádražní 00, Domažlice 344 01, a LLLLLLL MMMMM, r. č. 00000000/0000, bytem Slezská 00, Domažlice 344 01.

 

 Prohlašuji, že se jedná o mou poslední vůli.
 

 

Domažlice 5. února 2016

 

 

 


 

 

 

……………………………

(zůstavitel)

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                                                 ……………………………

          PPPPP ÍÍÍÍÍÍ                                                                                                     LLLLLLL MMMMM